Molimo vas da pročitate data pravila i uslove korišćenja. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje ovoga sajta. Maliprinc.shop ima autorska prava na sve sadržaje ovoga sajta. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta, bez dozvole ili potpisa vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava maliprinc.shop. Korišćenjem internet sajta maliprinc.shop, smatraće se da su korisnici upoznati sa uslovima korišćenja i da su saglasni sa njima. Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite sajt maliprinc.shop. Maliprinc.shop zadržava pravo da promeni ove uslove u bilo kom trenutku, bez prethodne najave. Iz tog razloga, preporučujemo vam da pregledate sva pravila i uslove svaki put kad koristite naše usluge.

Obaveštavamo vas da se prema zakonu о zaštiti potrošača („sl. Glasnik rs“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. Zakon), u daljem tekstu: zakon, kupovina preko naše internet prodavnice maliprinc.shop smatra prodajom na daljinu.

Prava potrošača

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, kupac ima pravo na odustanak od ugovora. Model Izjave o odustanku od ugovora nalazi se ovde.

Postupak za odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora). Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa. Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora. Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.

U slučaju kupovine na daljinu prodavac nije dužan da kupcu izda fiskalni račun, a u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 1) Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13, 100/14), već sva prava potrošač može ostvariti na osnovu ugovora o prodaji na daljinu. Malex d.o.o. će Vam poslati račun na Vašu kućnu adresu ili na Vašu email adresu.

Malex d.o.o. je PDV obveznik i sa računom kupci mogu da ostvare povraćaj za plaćeni PDV, za grupe proizvoda koji odobrava Republika Srbija.
Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Izjava o odustanku mora biti svojeručno potpisana.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe u slučaju odustanka snosi kupac.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.).

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Vaša prava

Možete da zahtevate pristup vašim ličnim podacima i da zahtevate da se izmene ili izbrišu ako nisu tačni. Uvek možete da podnesete prigovor u vezi sa direktnim marketingom. Malex d.o.o. Beograd će poštovati vaše pravo da pristupite svojim ličnim podacima i ispravite ih. Možete da pošaljete upite u vezi sa prirodom vaših ličnih podataka koje skladišti ili obrađuje bilo koji subjekat kompanije Malex d.o.o. Beograd i dobićete pristup vašim ličnim podacima bez obzira na lokaciju na kojoj se podaci obrađuju ili skladište. Ako su lični podaci netačni ili nepotpuni, možete da zahtevate da se izmene. Zahtevi mogu da se pošalju na: [email protected]. Uvek imate pravo da podnesete prigovor u vezi sa našim marketinškim saopštenjima. Vaš prethodni pristanak traži se kada se to zahteva važećim zakonom. Da biste odbili saglasnost za e-poruke, jednostavno upotrebite funkciju koja se nalazi u dnu bilo koje e-poruke koju vam pošaljemo.

 • 2 Godine – Imate pravo na opravku ili zamenu robe.
 • 14 Dana – Imate pravo da se predomislite ukoliko ste poručili robu preko interneta.
 • 8 Dana – Rok u kome prodavac mora da odgovori na reklamaciju.
 • 15 Dana – Rok za rešavanje reklamacije (osim za nameštaj i tehniku robu, kada je rok za rešavanje 30 dana)
 • 30 Dana – Rok u kome je prodavac dužan da Vam isporuči robu, ukoliko nije drugačije ugovoreno.

Odgovornost prodavca za saobraznost robe

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

 1. je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
 2. se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
 3. je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže. Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač. Odgovornost prodavca za nesaobraznost robe ugovoru ne sme biti ograničena ili izuzeta suprotno odredbama ovog zakona.

Prodavac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako:

 1. nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje;
 2. je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;
 3. obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime online prodavnice Mali Princ obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u online prodavnici Mali Princ i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, online prodavnica Mali Princ je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Izjava o PDV-u

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

Dostava robe i eventualna ograničenja

Proizvodi koje poručite putem Interneta mogu biti isporučeni posredstvom kurirskih službi sa kojima Mali Princ ostvaruju saradnju, a plaćate ih prilikom preuzimanja gotovinom ili ste ih već platili platnim karticama. Za sve porudžbine isporuka se vrši putem kurirskih službi; troškove isporuke snosi kupac i oni zavise od težine pošiljke i definisani su uslovima poslovanje kururske službe koja vrši dostavu.

Ukoliko dođe do vanrednih okolnosti, koje u potpunosti onemogućuju isporuku, o tome ćete biti obavešteni putem informacija za kontakt koje ste nam dali prilikom poručivanja proizvoda.

Sva dodatna pitanja u vezi proizvoda, cena ili isporuke možete nam postaviti i putem telefona na broj (065) 33-53-536, kao i na e-mail adresu: [email protected]
Biće nam zadovoljstvo da Vam pomognemo.